STOPSHOCK® Falldämpare

Modell A      180 x 180cm Ämnad för lådtömning

Modell B1    180 x 220cm Ämnad för 1-radiga maskiner

Modell B2    180 x 250cm Ämnad för 2-radiga maskiner

Fråga offert och reservera åt dig!