SKF smörjsystem

Mera smörjpunkter med hjälp av delare
Max för 12 smörjnippor
12-24 V
2 olika patron storlekar 120 och 380 ml
Dosjustering
Inställning av tömningstid

Ring för mera info!