PLAST TILL BÄNKFORMARE

  • Hindrar jorden från att fastna
  • Rör sig lättare
  • Färdigt bockade
  • Enkla att installera