Öppning av vattenfåra på bänkarna

(för 4-radig maskin)