Mafex betningsutrustning

Mafex-ULV-duschen bygger på ULV (Ultra Low Volume) teknik, som gör det möjligt att beta din utsädespotatis innan du sätter den. ULV-tekniken innebär att 1 ml. vätska finfördelas till ca 30 miljoner droppar.

Med Mafex-duschen får du en mycket låg förbrukning av betningsmedel, ett jämnt skikt och du riskerar inte att sätta fuktiga potatisar.
Med små ändringar kan Mafex också användas för att minska damm i källare och packerier.
Ladda ner engelsk bruksanvisning här