HJULDRAG

NY MODELL PÅ MOTORN

  • Inbyggd friflödes ventil
  • Specialutrustad mot damm och smuts
  • Du kan använda åt maskinen ämnad olja att fortsätta till hjuldraget
  • Passar ihop med olika hydraulsystem

Till 1 och 2-radiga maskiner

FÖRDELAR:

  • Skörden fås upp
  • Ingen vall framför hjulet
  • Inbesparing på bränslekostnader
  • Du klarar dig med en mindre traktor
  • Upptagarens konstruktioner behöver ej ändras och hjuldraget är enkelt att avmontera