GR-schaktblad

Gör en avrinningsfåra för vatten mellan bänkarna, med GR-Schaktblad när du formar bänkar