Fläktar

Tre olika modeller

6 600 m³/h
10 200 m³/h
13 200 m³/h

Fråga mera!