Betningsanordningar

– betningsutrustning med elpump
– komplett utrustning för 4-radig maskin (2 st munstyck och 1 st droppventil/pelare)
– 140 liters tank med stativ (Grimme modifiering)
– elektronisk matningsavbrytare
– med vändtegsautomatik

Tilläggsutrustning:
– 140 liters tillägstank med stativ + slangar
– 270 liters tank
– 700 liters framtank med sugslang + kopplingar + filter

Ny modell!
– bruksfärdig betningsutrustning
– du behöver bara installera munstycken