19.5.2017 – Överlåtelse av ny maskin i Skaftung

Grimme GL 430