Juko 4720

Radavstånd 80 cm
Startfosfor aggregat medföljer
Maskinen i bra ordning

8 100 €