Wuhlmaus 6500 (2006)

2-radig upptagare
Litet medkörd
Finger avstrykare
Rikligt med utrustning

Ledig med detsamma!

46 500 €