Grimme KS-3000 (1999)

Radavstånd 80cm
Drivning från båda sidorna

7 500 €