Grimme EVO 280 (2018) clodsep

Hydraulisk djupställning
Automatisk tryckrulls justering
Hydraulisk skak på lyftmatta
Piggbandens valsar med hydraulisk höjd och vinkel justering
Däckens automatisk centrering
Maskin med automatisk lutning
Grimme kamera system
Körbox CCI 800
Isobus

Maskinen har mycket mera utrustning
Ring och fråga mer info!

242 500 €