Dewulf R-3000 S (1996)

Självgående potatisupptagare
Radavstånd 75cm
1, 2 och ringelevatorns matta nyligen bytta
Fin maskin

28 300 €