Farmikko Trägrip

Energiträd grip

2 500 €

Som tillägg finns rotator och rotatorbroms.