9.3.2018 – GRIMME/GR SERVICE MASKINDAGAR 22 – 23.3.2018

7 st potatis-sättare (med olika utrustningar).
11 kpl myldare samt många andra maskiner och utrustningar till påseende.
Erbjudande på mottagningsfickor och lagermaskiner.
Delar till vårmaskiner, utrustningar, lådvändare, betningsutrustningar, mafex,
matningsenheter till startfosfor och småfrö, rullbord mm.

Kaffe o munk serveras!
VÄLKOMNA!