26.10.2021 – Ny serviceföretagare för Grimme maskiner

Gr Service Oy Ab och Konehuolto Ollakka Oy har samarbetat sen 1.1.2021.

Den stora mängden Grimme maskiner och kunder i norra Finland gynnas stort av en egen servicepunkt. Årets lyckade säsong och positiv återkoppling från kunderna har gett samarbetet en mycket fin start.

Näst på tur granskning av maskinernas skick och förhandsservice. Om du bor i norra Finland kan du redan nu stämma tid för kontroll och service direkt med Ollakka Oy;

Henri
040 75 34 745
henriollakka@gmail.com