26.10.2020 – Mycket mer än reservdelar

Du kommer väl ihåg, av oss får du mycket mer än bara reservdelar. 

SERVICE
Kunniga och professionella mekaniker med gedigen utbildning.
TEKNISKT STÖD
Lång erfarenhet och kontinuerlig utbildning i maskinmodeller, samt direkt kontakt med Grimmes tekniska stöd.
KARTLÄGGNING PÅ FÖRHAND
Kartläggning av maskin- och reservdelsbehov på förhand, så att du undviker problem under högsäsong.
MASKIN- OCH SKADEKONTROLL
Rapporter som är viktiga både för kund och service, samt vid kartläggning av reservdelsbehov och skador.