22.7.2018 – TACK TILL BESÖKARNA se foton

Det blev en lyckad utställning på Okra. Grimme / Gr Service tackar arrangörerna och
kunderna för en lyckad utställning.
På samma gång önskar vi alla en trevlig sommar!