21.12.2018 – Grimme Team tackar.

Öppet-hus dagarna tillsammans med samarbetspartners lockade
mycket folk. Tack till besökarna!