13.10.2023 – Den populära vinterservicen har börjat. Förutse dina service- och reservdelsbehov!

Vi på GR Service och servicepunkterna hoppas att kunderna kontrollerar sina maskiner efter säsongen och informerar oss om reservdels- och servicebehov så snabbt som möjligt. Vi har redan påbörjat den populära vinterservicen, och om vi tillsammans med kunden kan förutse behov kan vi också erbjuda bättre service. Planering på förhand är också betydligt mer kostnadseffektivt för kunden. Fördelarna av detta syns till exempel i timpriserna, övertidskostnaderna, reseersättningarna och reservdelarna, samt delvis också i fabrikens leveranskostnader, snabbeställningar och leveranstider. Planering ökar maskinens pålitlighet, tillgänglighet för service under användningssäsong förbättras och under årets mest hektiska månader minskar serviceteknikernas arbetsbelastning avsevärt.

Hjälp oss därför att kunna betjäna dig bättre och kontakta oss så snart som möjligt om du har service- eller reservdelsbehov efter säsongen. Tack!

GR Service + Servicepunkterna